ανά δωμάτιο ανά δωμάτιο ηλικίας 4-11 ανά δωμάτιο ηλικίας 0-3
$(function() { $("#checkin").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); $("#checkout").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); $("#checkin2").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); $("#checkout2").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); $("#checkin3").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); $("#checkout3").datepicker( { dateFormat: 'yy-mm-dd', }); }); setTimeout(function(){ $('.category-navbar').find('li').eq(1).find('a').trigger('click') }, 300);